Breuddwydwyr Doeth a Ffôl - Adnoddau

Wise and Foolish - with text.jpg

Mae’r adnoddau Breuddwydwyr Doeth a Ffôl canlynol ar werth gennym. Mae pob un wedi ei gynllunio’n broffesiynol, mewn lliw llawn ac yn ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg). Am fwy o wybodaeth am sut i archebu ewch i’r tudalen Adnoddau CEWC.


Mae pob pris yn cynnwys cludiant am un copi o fewn y DU – cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, am gostau cludiant i wledydd tramor neu nifer uwch o gopïau. 

SCW book cover-small.jpg DVD Box and DVD.jpg

Llyfr lliw llawn a DVD cysylltiedig
Cynlluniwyd a chynhyrchwyd y rhain gyda chymorth disgyblion o dair ysgol.
Pris: £10

photo 9-small.jpg

Set o 6 o bosteri lliw llawn
Copïau o baneli o’r arddangosfa Breuddwydwyr Doeth a Ffôl.
Pris: £6

photo 6-small.jpg photo 8-small.jpg

Gweithlyfr i Ddisgyblion
Gweithlyfr lliw llawn, 28-tudalen i’w ddefnyddio  ar y cyd â’r arddangosfa, neu hebddi. Yn addas ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3.
Pris: £2

photo 7-small.jpg

Pecyn Athrawon Breuddwydwyr Doeth a Ffôl
Blwch hardd sy’n cynnwys adnoddau addysgu ynglŷn â Rhyfel Cartref Sbaen gyda disgyblion blynyddoedd uwch Cyfnod Allweddol 2, a Chyfnod Allweddol 3. Mae’n cynnwys y canlynol:

 • Nodiadau i Athrawon – llyfr lliw llawn, 120 tudalen, sy’n llawn awgrymiadau a chynlluniau gwersi
 • Set o 34 o Gardiau Trafod lliw llawn, maint A4 – gyda mapiau, ffotograffau, posteri a ffynonellau eraill
 • DVD Breuddwydwyr Doeth a Ffôl a CD ‘Lleisiau’ (sy’n cynnwys pigion o gyfweliadau gyda pherthnasau aelodau o’r Frigâd Ryngwladol a ffoaduriaid o wlad y Basg)
 • Llyfr Breuddwydwyr Doeth a Ffôl - y gyfrol lliw llawn, 148-tudalen wreiddiol, a gynhyrchwyd i gyd-fynd â’r arddangosfa
 • Amrywiaeth o ddeunyddiau ysgrifenedig perthnasol eraill

Pris: £45

Llyfrau perthnasol

Gallwn hefyd ddarparu copïau o’r llyfrau canlynol ynglŷn â Rhyfel Cartref Sbaen. Daw’r rhan fwyaf o’r rhain o’r cyhoeddwr Warren & Pell, Pont-y-pŵl (ar gael yn Saesneg yn unig).

Cysylltwch â ni yn canolfan@wcia.org.uk neu ffoniwch 029 2022 8549 os ydych am archebu.

 • From Aberdare to Albacete: A Welsh International Brigader’s memoirs of his life gan Edwin Greening (2006)
 • From the Rhondda to the Ebro gan Alun Menai Williams (2004)
 • XV International Brigade: Records of British, American, Canadian and Irish Volunteers in Spain 1936-1938, golygwyd gan Frank Graham (argraffiad 2003; cyhoeddwyd gyntaf ym 1938)
 • British Volunteers in the Spanish Civil War: The British Battalion in the International Brigades, 1936-1939 gan Richard Baxell (argraffiad 2007; cyhoeddwyd gyntaf yn 2004)
 • Miners Against Fascism: Wales and the Spanish Civil War gan Hywel Francis (argraffiad 2004; cyhoeddwyd gyntaf ym 1984)
 • Britons in Spain: A History of the British Battalion of the XVth International Brigade gan William Rust (argraffiad 2003; cyhoeddwyd gyntaf ym 1939)
 • In the Footsteps of the Spanish Civil War: A guide to South Wales Monuments to the International Brigades gan Wendy Lewis a Ray Davies (hunan-gyhoeddedig; 2005)
Ymaelodwch â’n llythyr newyddion